3.11.2008

Plan de lectie

Preluat si tradus după:
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/activities/01/crackcode.html


Planificarea unei excursii cu autocarul in USA

Rezumat:

Această lecţie recapitulează latitudinea şi longitudinea (latitude and longitude) şi le cere elevilor să calculeze latitudinea şi longitudinea mai multor oraşe din SUA. Elevii vor crea „testele excursiei cu automobilul”, pentru a verifica capacitatea colegilor lor de a identifica localităţile pe baza latitudinii şi a longitudinii lor.
Aria Curriculară:
Geografie
Corespondenţa cu standardele geografice naţionale:
Standardul 1: Cum să foloseşti harta şi celelalte reprezentări geografice, instrumente şi tehnici pentru a dobândi, a prelucra şi a comunica informaţia dintr-o perspectivă spaţială.
Timpul:
3 până la 4 ore

Materiale necesare:
- Calculator cu acces la Internet
- Situl web Blank Xpeditions outline map of the United States
- Atlasul geografic al SUA sau o hartă cu cele mai importante autostrăzi din SUA

Obiective:

În timpul lecţiei elevii vor:
- calcula latitudinea şi longitudinea oraşelor natale
- localiza pe hartă oraşele natale şi câteva dintre cele mai importante oraşe din SUA
- aprecia latitudinea şi longitudinea oraşelor
- folosi un site web ca să găsească latitudinea şi longitudinea corectă, pe care le vor compara cu cele găsite de ei.
- vorbi despre importanţa înţelegerii latitudinii şi longitudinii
- crea „testul excursiei cu automobilul”, folosind latitudinea şi longitudinea câtorva oraşe din SUA; şi
- vor rezolva testele alcătuite de ceilalţi elevi
.

Obiective pedagogice:

Însuşirea informaţiei geografice
Sinteza informaţiei geografice
Analiza informaţiei geografice


Propunere de plan de lecţie

Deschidere


Analizaţi conceptele de latitudine şi longitudine cu ajutorul hărţii lumii Xpeditions Atlas world map. Reamintiţi-le elevilor că latitudinea înseamnă distanţa faţă de ecuator către nord sau către sud, iar longitudinea reprezintă distanţa faţă de primul meridian către est sau vest. Cereţi-le să stabilească cu aproximaţie coordonatele oraşelor lor natale.

Desfăşurare:
Fiecare elev trebuie să aibă acces la blank United States outline map, după care va selecta opţiunea „detalied” (detaliat) pentru a obţine o hartă pe care sunt trasate paralele şi meridianele. Cereţi-le să-şi treacă pe hartă oraşul natal şi să încercuiască următoarele oraşe: New York, Seatle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago şi Denver.
Elevii trebuie să privească harta cu atenţie şi să încerce să-şi dea seama care este latitudinea şi longitudinea fiecărui oraş. Puneţi-i să le noteze în caiet.
Spuneţi-le să acceseze site-ul United States Geological Survey (USGS) şi să introducă pe rând numele fiecărui oraş. După ce bifează caseta „ Send Quiery” (trimite întrebarea), vor vedea o listă cu locurile pe care le-a găsit programul. Trebuie să deruleze pagina de pe ecran, până când vor găsi oraşul dorit, care va fi notat în tabel ca „zonă locuită”. Apoi spuneţi-le să noteze longitudinea şi latitudinea corectă în caiet, lângă cea găsită de ei. Precizaţi-le că latitudinea şi longitudinea sunt măsurate în grade, minute şi secunde; ei trebuie să ţină cont numai de grade.
Cereţi elevilor să compare coordonatele reale cu cele găsite de ei. Cât de aproape au fost de răspunsurile exacte? Au făcut greşeli evidente sau estimările lor au fost corecte?

Încheiere:
Spune-ţi elevilor să citească cu glas tare latitudinea şi longitudinea găsite şi să le scrie pe tablă. Puneţi-i să-şi verifice de două ori rezultatele ca să fie siguri că au găsit răspunsurile exacte.

Discutaţi motivele pentru care e atât de important să se cunoască latitudinea şi longitudinea unui oraş. De exemplu, piloţii de avion se folosesc de coordonate pentru a-şi stabili rutele şi pentru a fi siguri că sunt pe direcţia oraşului de destinaţie. Copiii s-ar putea să vrea să ştie latitudinea şi longitudinea unui oraş pentru a o compara cu a altor oraşe sau ca să-şi dea seama în ce zonă climatică se află oraşul respectiv.

Sugestii de evaluare a elevilor:

Cereţi-le elevilor să-şi folosească cunoştinţele despre latitudine şi longitudine ca să formuleze „testele excursiei cu automobilul” destinate celorlalţi elevi. Excursia va începe din oraşul lor şi va avea ca destinaţie un oraş din SUA care nu este pe lista iniţială oraşelor.

Mai întâi spuneţi-le elevilor să se uite pe harta SUA, sau într-un atlas turistic, sau pe MapMachine ca să-şi aleagă oraşul de destinaţie al excursiei.

Puneţi-i pe elevi să se uite pe atlas turistic sau pe o hartă detaliată a SUA ca să aleagă o autostradă statală sau o interstatală pe care să călătorească. Lăsaţi-i să urmărească traseul autostrăzii cu degetul şi să facă o listă cu cinci oraşe prin care vor trece în drumul lor către destinaţie.

Spuneţi-le elevilor să se întoarcă în programul USG query form şi să introducă pe rând numele fiecărui oraş. Şi să noteze apoi coordonatele fiecăruia, astfel încât să întocmească o listă cu coordonatele oraşului natal, cu cele cinci oraşe intermediare şi coordonatele lor şi cu numele oraşului destinaţie şi coordonatele acestuia.

Puneţi elevii să copieze coordonatele oraşului natal, al oraşelor intermediare şi al oraşului destinaţie – în această ordine – pe o altă foaie de hârtie, fără a trece şi numele oraşelor.

Spuneţi-le elevilor să schimbe cu câte un coleg pe care şi-l aleg drept partener aceste liste cu coordonate, care nu conţin şi numele oraşelor. Lăsaţi-i pe elevi să se uite pe listă şi apoi pe hartă pentru a-şi da seama care este destinaţia şi care sunt opririle intermediare. Spuneţi-le să scrie aceste nume pe o foaie separată de hârtie.

Spuneţi elevilor să consulte cu cei cu care au făcut schimb de liste pentru a vedea dacă au identificat oraşele corecte sau unele aflate în imediata apropiere a acestora.


Obiective suplimentare:

Cereţi-le elevilor să întocmească teste asemănătoare despre oraşe din alte părţi ale lumii. Ei vor trebui să noteze coordonatele oraşelor şi să le ceară partenerilor lor să le descopere.

Pentru a continua recapitularea latitudinii şi a longitudinii, cereţi-le elevilor să acceseze site-ul Crack the Code activity

Site-uri conexe:

National Geographic: MapMachine
National Geographic: Xpeditions Activity—Crack the Code
National Geographic: Xpeditions Atlas
USGS Query Form

Niciun comentariu: